ALGEMEEN

Security, our way of life

Door onze band met American Airlines, eerst als zustermaatschappij in de AMR holding en later als onafhankelijke handling agent in Brussel, maakt dat WFS altijd van zeer nabij geconfronteerd werd met strikte veiligheidsmaatregelen.

Van het moment dat onze operatie begon, hebben we verschillende audits ondergaan door enerzijds AA zelf, alsook door de TSA (vroeger FAA).

Voor WFS is security geen bijproduct, het is een "way of life".  Veiligheid betekent meer dan een hek plaatsen of een veiligheidsplan opstellen, het is een attitude.  Deze attitude is door het hele bedrijf doorgesijpeld zodat al onze mensen, reeds lang voor 9/11, zich bewust zijn van de mogelijke gevaren die vracht met zich mee kan brengen.

Doordat we in een magazijn werken dat grenst aan de ramp, betekent dat WFS alle mogelijke voorzorgen moet nemen om ongeoorloofde toegang tot de luchthaven te vermijden.  Hiervoor hebben we electronische toegangscontrole, veiligheidshekken, digitale camera's, ... .

Door 9/11 zijn de regels in de luchtvaart dramatisch veranderd.  Nooit voorheen stond cargo security zo hoog op de politieke agenda.  Een gevolg daarvan is de Europese (EC 2320 en aanpassingen en addenda) en de nationale (NASP) wetgeving die voor heel Europa en ook voor België geldt.  Alle partijen die bij het transport van luchtvracht betrokken zijn moeten hun verantwoordelijkheid nemen om een veilig vervoer van passagiers en vracht te verzekeren.  Zowel Belgische als Europese instanties voeren geregeld controles uit om na te gaan of bedrijven de wettelijke verplichtingen naleven.

Als bewijs dat aan alle voorwaarden is voldaan heeft WFS het statuut bekomen van "Regulated Agent".  Dit betekent dat WFS erkend is door het CAA  en dat WFS veilige vracht kan ontvangen en behandelen en ook onveilige vracht, veilig kan maken (mits screening).

Kort na 9/11 heeft WFS als eerste afhandelaar op Brucargo een X-ray toestel geïnstalleerd om luchtvracht te screenen.  Dit toestel kan lower deck vracht controleren (binnenafmetingen: 140 cm x 170 cm).  De controle van luchtvracht met het x-ray toestel wordt uitgevoerd door een erkende veiligheidsfirma.  Voor meer informatie over operationele uren en prijzen kan u contact opnemen met WFS op het nummer 02/753.58.11

WEBCAM

webcam

NEWS


New temperature controlled storage cells

2 New dedicated temperature controlled storage cells in building 712

WFS Belgium New Bank Account

WFS Belgium New Bank Account